Egyéni keresés2010. november 23., kedd

Limusine

A fajtának egyik legnagyobb értéke, hogy az állat kis korától kezdve mindig piacképes és kedvezően eladható. Időjárással szemben ellenálló. Igénytelenebb, mint a charolais, gyengébb minőségű és kevesebb takarmányon is megél. Ha viszont jól takarmányozzák, állandóan vágásra kész állapotban van minden korcsoportja. Növekedési erélye jó, nagy végtömegre hízlalható. Csontozata finom, ennek következtében a charolais-nál kevésbé hajlamos a nehéz ellésre. Középkorán érő fajta, üszői 18-20 hónapos korban vehetők tenyésztésbe. Kimagasló értéke a kiváló vágóérték, ami a kedvező hús-csont arány, a kis faggyútartalom és a jó márványozottság következménye. Ennek megfelelően hízó bikái a charolaishoz hasonlóan az igényes piacokon is kedvező áron értékesíthetők.

Charolais

Nagy létszámban megtalálható Észak-Amerikában, Dél-Afrikában, Ausztráliában és Európa minden országában, bele értve a volt Szovjetunió területét is. E nagytestű, későn érő fajtának legnagyobb értéke a hosszantartó, nagy fejlődési erély és a nagytömegű izomzat. A hízóbikák gyarapodása könnyen elérheti a napi 2000 g-t is. A charolais tehenek a többi húsfajtával összehasonlítva jó borjúnevelők. A választott bikaborjak 205 napos korra gyakran elérik a 300 kg-ot, sőt a világhírű őszi Vichy árverésen a korai bikaborjak közt nem ritka az 500 kg körüli borjú.
A mai, piacra és gazdálkodásra irányuló időkben a fajta jelentőségét - a kiváló húsminőségén kívül - speciális terméke, a nehéz (650-750 kg) végtermék adja. Ebben ugyanis kedvezőbben oszlik el az az állandó költség, amely a borjú előállítását egyébként terheli. Ez az alapja annak is, hogy választott korban igen magas áron exportálható.
A hízott növendék marhák húskitermelési százaléka és értékes húsrészeinek aránya kedvező, faggyúban szegény, jól márványozott a húsa. A charolais hízó bikák a legigényesebb fogyasztói igényeket is kielégítik, ennek megfelelően minden piacon magas áron értékesíthetők.

2010. november 22., hétfő

HolsteinA holstein fríz nemesítése folyamán a nagy tejtermelésre és a gépi fejhetőségre (régtől fogva általánosan alkalmazott gépi fejési körülmények között!) irányuló szelekció mellett fontos szerepet játszottak a tartástechnológiai körülmények is. A maximális jövedelem elérésében a tenyésztők óvakodtak minden túlzó és az állatok biológiai igényeit meghaladó elhelyezéstől. Mindenkor a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldásokat alkalmazták.
Ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy a holstein fríz tehenek az elhelyezési (istállózási) és klimatikus viszonyokkal szemben nem támasztanak különleges igényeket, sőt igen jól tűrik a félig nyitott istállóban való, kötetlen csoportos tartást és a hideget.


A takarmányozással szemben - nagy genetikai képességük kibontakoztatása céljából - igényesek, teljes értékű takarmányozást igényelnek. Ellenkező esetben először a kondíciójuk, majd a reprodukciós teljesítményük, végül tejtermelésük is leromlik ("önfeláldozó" típus).
A szaporasági mutatók jó fölneveléssel, megfelelő takarmányozással és szakszerű szárazra állítással javíthatók, mert a kifogásolható negatívumok feltehetően nem genetikai alapokon nyugszanak, hanem a hatalmas tejtermelés következtében fellépő anyagcserezavarok stb. okozzák azokat.

Az ellések lefolyása általában normális, a nehéz ellések elofordulása nem jellemző. Ivari koraérése kedvező, középkorán érő fajta. Az üszők tenyésztésbe vétele 360-380 kg testtömeg elérésekor, 16-18 hónapos életkorban lehetséges. Hústermelő képességét közepesnek tartjuk. A hízó állatok izmoltsága általában nem megfelelő, a növendékek növekedési erélye viszont nagy. Egy napra jutó élettömeg-termelés tekintetében sok esetben nem maradnak el a kettős hasznosítású fajtáktól, sőt a húsfajták egy részétol sem. Kedvező az is, hogy a hízó bikák viszonylag nagy végtömegre (kb. 500 kg) hizlalhatók. A vágott áru minősége közepes vagy gyenge.
Tovabbi informaciok : +40764302281, aoferta@yahoo.com

Borzderes marha

Intenzív tejtermelő fajta, melynek őse a borzderes, az egyik legismertebb kettőshasznosítású világfajta. Őse svájci eredetű, de a különböző országokban használják a svájci barna, braunvieh, brown-swiss, amerikai borzderes, bruna alpina, pardo suizo stb. neveket. A különböző elnevezés esetenként más típust, termelési paramétert, azáltal hasznosítási irányt is jelenthet, és jelent is. Alapvetően három különböző tenyésztési irányt lehet meghatározni, amelyek egyben eltérő hasznosítást is jelentenek.

A hagyományos borzderes (svájci barna, braunvieh stb.) tipikus kettőshasznosítású marha, amely Európa több országában a szimentáli után a legjelentősebb létszámú fajta. A fajta sokoldalú, amely többek között a erőteljes és jól kiegyensúlyozott testfelépítésben, hosszú élettartamban és alkalmazkodó képességben nyilvánul meg. Erős végtagjai és körmei képessé teszik arra, hogy a sovány legelőjű, nehéz terepen is ki tudja elégíteni takarmányszükségletét. A sűrű barna szőrrel fedett erős bőr és a szemek sötét pigmentáltsága a fokozott napsugárzástól való védelemben segíti. A 20. században a kettőshasznosítás vált meghatározóvá és a tenyésztők maguk dönthették el, hogy a hús, vagy tejelő típusú változat mellett döntöttek. A meggyőződéses borzderes tenyésztők ma is ragaszkodnak a kettőshasznosítású fajta fajtatiszta tenyésztési elveihez, melyen belül erőteljesebben szelektáltak a populáció tejtermelőképességére, de odafigyeltek a húskihozatal szinten tartására is.

Tovabbi informaciok : +40764302281, aoferta@yahoo.com

Szimentáli marhaAz osztrak tarka marha a vele rokon magyar tarkatol fokent abban ter el, hogy pulacioatlagban sokkal 
kiegyenlítettebb , és tejtermelése felülmúlja a magyar tarkáét. Az osztrák tarka marha ellenőrzött állománya ált. 4000 kg-ot meghaladó átlagos éves tejtermelést produkál. Igen jó a fajta hizodalmassága és vágóértéke, amely a magyar tarkáéhoz hasonló. E fajtán belül tehát viszonylag kedvezően sikerült egyesíteni a jó tejtermelő képességet a kiváló hústermelő képességgel. A bajor tarka marha értékmérő tulajdonságaiban az osztrák tarka fajtához hasonló. Nemesítői arra törekednek, hogy fajtán belül hústermelésre specializált vonalakat hozzanak létre.
Szimentáli marha: a hegyi tarka fajtakör kialakításában legnagyobb szerepet a robusztus, frontózus típusú svájci szimentáli fajta töltött be. A szimentáli tehénállomány átlagos tejtermelése kissé meghaladja a magyar tarkáét. Bár a szimentáli bikák húsformái ált. igen tetszetősek, a tömeggyarapodás és a vágóérték tekintetében nem múlják felül a magyar tarka bikák összehasonlítható eredményeit. 


Tovabbi informaciok : +40764302281, aoferta@yahoo.com